Slider D
Slider D 2
Slider D 3
Slider D 4
Slider D 5
previous arrow
next arrow
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_1
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_2
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_3
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_4
PV_GoogleAds_1200px x 1200px_5
previous arrow
next arrow

ADATVÉDELMI INFORMÁCIÓK

Plasmavita Healthcare II KFT., Garnisongasse 4/12, 1090 Wien, FN 508251 d, Tel.: (+43) 1 361 822 211, E-Mail: office@plasmavita.at  (a továbbiakban: „mi“ vagy „a felelős“). További minket érintő információkat lásd: https://plasmavita.at/impressum/

Tiszteletben tartjuk és védjük az ön (továbbiakban az „érintett szemály“) adatvédelemre és magánszférára vonatkozó jogait és megteszünk minden a törvény által megkövetelt intézkedést azért, hogy megvédjük a feldolgozott személyes adatait. Mi vagyunk az adatvédelmi „felelősek“ személyes adatainak a következőkben bemutatott feldolgozásának tekintetében, amennyiben ön honlapunkat meglátogatja (a weboldalunkon használt Cookiek (sütik) tekintetében itt láthatod az információkat https://plasmavita.at/datenschutz/#c717 ill. amennyiben (lehetséges) plazmaadóként kapcsolatba lép velünk.

Mindenkor kérdéseket intézhet az adatvédelemmel kapcsolatban hozzánk a fenti címen ill. mint érintett érvényesítheti jogait. Adatvédelmi biztosunkat itt érheti el:

consigma Management Beratung GmbH
Servitengasse 11/5+7
1090 Wien
datenschutz@plasmavita.at.

Előre kell bocsájtanunk, hogy mi és alkalmazottaink az adatvédelmi jog szigorú előírásai mellett további törvényi hallgatási kötelezettségeknek is megfelelünk, különösen a vér biztonságról szóló törvénynek (BlutsicherheitsG.).

A továbbiakban ebben az adatvédelmi információban Artt 13 f DSGVO értelmében gyorsan és egyszerűen egy áttekintést nyerhet, mely személyes adatait mely célokra és milyen törvényi alapon dolgozzuk fel. Továbbá tájékoztatjuk önt adatai (lehetséges) átvevőiröl, adatvédelmi jogairól, az úgynevezett érintett jogairól.

A használt főneveket nemektől függetlenül kell érteni és így magukban foglalják úgy a női, mint a férfi formát.

1. Plazmaadományának szerződési lebonyolítása

1.1. Ezzel a céllal „személyes adatok feldolgozása tájékozódásra, időpontegyeztetésre és a plazmadományozás folyamatának helyi megszervezésére, beleértve a keresztnév és a családnév első betűjének megjelenését a donor irányítási rendszer képernyőin a plazmaadó központokban (általunk működtetett központok listája: plasmavita.at, és az adatok kicserélése más plazmaadó központokkal a donor védelmére, beleértve automatikusan létrehozott és archivált szövegek (mint pl. levelezés) ezen ügyletekben“ a következő személyes adatait dolgozzuk fel:

A (lehetséges) adománytól a tájékozódásig:

 • Az ön által megadott adatokat (név, tájékozódás) és
 • Esetleges általunk generált adatokat (tájékozódási- és információs-dokumentáció),

amelyeket három évre személyesen tároljuk (indoklás: lehetséges kártérítés az információkkal összefüggésben).

A (potenciális) adománytól a (megegyezett) adományig:

 • Az ön által megadott adatokat (név, cím, nem, születési dátum, adatok a donori kèrdőíven) és
 • Esetleges általunk generált adatok (Termin(historie) esetleges donor-kizárási dokumentációval, donorazonosítási adatok (beleértve donorszám, adatok/ fotó a donori igazolványhoz és hivatalos fényképes igazolvány, aláírás Signaturpad-del), szerződési dokumentumok (beleértve a BlutsicherheitsG), esetleges fennálló laboreredmányeket (ezzel együtt a donor infomációit az értékekről),a költségtérítés és a prémiumok ki- és elszámolási adatait, donori információkat más (lásd alább) adományozóközpontoknak,

ezeket e célra hét évre tároljuk személyre szólóan (indoklás: megőrzési kötelezettség a vállalkozási és adójog alapján).

Az adatok donor általi közlése a megnevezett célokra ill. a szerződéskötéshez szükségesek és ugyanakkor vállalkozási és adójogilag törvényileg előírt. Az adatok megadása nélkül nem tudunk felvilágosítást adni ill. dokumentálni és plazmaadomány nem jöhet létre.

1.2. Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage der Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO und hinsichtlich der Identifikationsdaten bzw. der etwaigen Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten iVm Art. 9 Abs 2 lit g), h) (iVm Abs 3), i) iVm § 11 BlutsicherheitsG samt BlutspenderV und EpidemieG).

1.2. A feldolgozás a szerződésteljesítés alapján következik be (cikk. 6 bek. 1 lit. b DSGVO (magyarul EU általános adatvédelmi rendelet) és az azonosító adatok ill a személyes adatok különleges kategóriáinak esetleges feldolgozása tekintetében összfüggésben cikk. 9 bek. 2 lit g), h) (összefügg. Bek.3), i) összefügg. § 11 BlutsicherheitsG (vérvédelem törvény) BlutspenderV (véradási rendelet) és EpidemieG (epidémia törvény).

1.3. Nem történik automatizált döntéshozatal beleértve a profilalkotást a DSGVO szerint cikk. 22 bek. 1 és 4 DSGVO..

1.4. Személyes adatainak feldolgozása kizárólag az EU-n belül történik.

1.5. A következő személyeknek (a DSGVO értelmében fogadónak) van bizonyos körülmények között hozzáférésük az érintettek következőben megnevezett adataihoz ill. ezen adatokat közvetítjük, mindazonáltal szolgáltatóink szerződésileg kötelezettek az adatvédelmi törvények előírásait szigorúan betartani:

 • ebps logistics KFT, Alserbachstraße18, 1090 Wien megkap minden adatkategóriát IT-  Infrastruktúránk üzemeltetésének céljára.
 • Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irland, megkapja a levelezési adatkategóriát az Office365 üzemeltetése céljára.
 • Grifols Worldwide Operations Ltd, Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin Dublin 22, Irland, a plazma átvevőjeként megkapja ezen adatkategóriákat:  donorszám, labortesztek és a donorkizárás okát azzal a célllal, hogy beazonosíthassa az egy bizonyos betegségre pozitívan tesztelt donornak.
 • A könyvelőink megkapják az adójogilag releváns adatkategóriákat a könyvelés céljából és az adóelszámolás és éves elszámolás elkészítésének céljából a már kiszállított plazmáit.

2. Feldolgozás a vérvédelmi törvény alapján BlutsicherheitsG

2.1. A BlutsicherheitsG és az ahhoz kiadott rendeletek alapján a plazmaadomány törvényes dokumentációja céljából, beleértve a donorigazolványt, a résmentes követhetőség érdekében és törvényes okból kifolyó esetleges kapcsolatfelvétel érdekében, a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

A donortól:

 • Az ön által megadott adatokat (Név, születési dátum, nem, állandó lakóhely, nemzetiség, és ezen adatok esetleges változása, a donori kérdőív adatai, adatok (beleértve foto) a donori igazolványhoz és
 • Általunk generált adatok (a donor írásos beleegyezésének dokumentációja, felvilágosítás dokumentációja, dokumentáció a donori igazolványhoz (törvényileg szükséges azonosítás), anamnézis, plazmaadás adatai (beleértve a folyamat egyes lépéseinek időbélyegét), az orvosi alkalmassági vizsga dátuma és eredményei, esetleges donor kizárási dokumentumok, esetleges (komoly) incidens (beleértve jelentési dokumentáció), laborvizsgálatok adatai, donori információk esetleges adatai eredményekről, dokumentáció orvosi eszközökről és diagnosztikáról, teljesítő személyzet adatai),

amelyek ezen célra leghosszabb ideig 30 évig (indok: megőrzési kötelezettség a BlutsicherheitsG (vérvédelmi törvény) alapján) személyreszólóan tárolva lesznek.

Az adatok donor általi megadása a megnevezett célokra törvényileg előírtak és szükségesek. Adatainak megadása nélkül nem jöhet létre plazmaadás.

2.2. A feldolgozás a törvényi engedélyezés ill. törvényi kötelezés alapján történik (cikk. 9 bek 2 lit g), h) (összefüggésben bek 3), i) összefügg. (kül. §§ 11 f) BlutsicherheitsG (vérvedelmi törv.) és BlutspenderV (véradási rendelet) és Epidemie (Epidémia.törv.)

2.3. Nem történik automatizált döntéshozatal beleértve profilalkotás DSGVO szerint cikk. 22 bekezd. 1 és 4 szerint.

2.4. Adatainak feldolgozása kizárólag az EU-n belül történik.

2.5. A következő személyeknek (a DSGVO értelmében fogadónak) van bizonyos körülmények között hozzáférésük az érintettek következőkben megnevezett adataihoz, ill. nekik lesznek ezek az adatok közvetítve, mindazonáltal szolgáltatóink szerződésileg kötelezettek az adatvédelmi törvények előírásait szigorúan betartani.

 • ebps logistics KFT, Alserbachstraße18, 1090 Wien megkap minden adatkategóriát  IT-Infrastruktúránk üzemeltetésének céljára.
 • Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irland, megkapja a levelezési adatkategóriát az Office365 üzemeltetése céljára
 • Grifols Worldwide Operations Ltd, Grange Castle Business Park, Grange Castle, Clondalkin Dublin 22, Irland, a plazma átvevőjeként megkapja ezen adatkategóriákat:  donorszám, labortesztek és a donorkizárás okát azzal a célllal, hogy beazonosíthassa a már kiszállított plazmáit egy bizonyos betegségre pozitívan tesztelt donornak

 

3. Marketing

3.1. Ezzel a céllal „Adatfeldolgozás marketinganyag küldése céljából“ a következő személyes adatait dolgozzuk fel

A Plasmavita Marketing-fogadóktól:

 • Az ön által megadott adatok (név, cím, nyelv és esetleges megjegyzések és beleegyezési nyilatkozat ill. visszavonás) és
 • Általunk generált adatok (beleegyezés és visszavonás dokumentációja, küldési történet (historie),

amelyek ezen célból a visszavonásig és attól három évig (indoklás: esetleges küldési igények a visszavonásig) személyre szólóan lesznek tárolva.

3.2. Ezzel a céllal „Adatfeldolgozás Online-Marketingre, különösen Social-Media“ – Facebookhoz további információk a 6. Pontban is– a következő személyes adatait dolgozzuk fel:

Online-Marketing-Ajánlólevelek (= Adományozók a megfelelő beleegyezésük után):

 • Az ön által megadott adatokat (név, fotó, és esetleges megjegyzések és beleegyezési-ill. visszavonási nyilatkozatok) és
 • Általunk generált adatok (a beleegyezés ill. visszavonás dokumentációja, Online-Marketing-történet),

amelyek ezen célból a visszavonásig és azután három évre (indoklás: esetleges használati igény visszavonásig) személyre szólóan lesznek tárolva.

3.3. Az adatok megadása a megnevezett célokra szükségesek és a dokumentáció a beleegyezéshez/hozzájáruláshoz és visszavonáshoz törvényileg szükséges. Adatai megadása nélkül nem történhet marketinges cselekvés.

3.4. A feldolgozás a mindenkor visszavonható beleegyezés/hozzájárulás alapján történik (cikk. 6 bek. 1 lit. a DSGVO ill.  eNewsletter § 107 TKG). A beleegyezés a következőképpen történhet: személyesen, postai úton, a weboldalon vagy e-mailben az illető Plasmavita-adományközpontban.

3.5. Nem történik automatizált döntéshozatal beleértve profilalkotás DSGVO szerint cikk. 22 bekezd. 1 és 4.

4. Adathasználat a Plasmavita-Facebook-jelenlétével (Fanpage) összefüggésben

4.1. Ezen célból „személyes adatainak feldolgozása a Plasmavita-Facebook-Fellépés üzemeltetöjénél (Plasmavita-Facebook-Fanpage) https://www.facebook.com/plasmavitaVogau/, aminél az ‚Insight‘ funkció is kötelező “ a következő személyes adatait dolgozzuk fel, ahol megjegyzendő, hogy Facebook-Fanpage oldalunk meglátogatásakor a Facebook más (további) adatokat is feldolgoz, függetlenül az ön Facebook-regisztrációjától ill. -bejelentkezésétől (hasonlítsa össze Facebook-Cookiekat a Plasmavita-Cookie-Tool-lal is plasmavita.at/datenschutz/:

A Plasmavita-Facebook-Fanpage látogatóiról, tehát a Facebook által gyűjtött ill. generált adatokat, mindazonáltal a Facebook nekünk kizárólag nem-személyes, statisztikai adatokat bocsájt a rendelkezésünkre a Plasmavita-Facebook-Fanpage-látogatóiról, mégpedig

 • Plasmavita-Facebook-Fanpage (rajongói oldal)-látogatók:
  • Oldal- és Reiterfelhívások: Információk arról, milyen gyakran minden Reiter és minden gomb (Button) (pl weboldal-, telefonszám-, „útvonaltervezés“-gomb) megmutatva és klikkelve lett; Információk arról, hogy a látogató az egérrel rámegy-e a rajongói oldal nevére vagy profilképére, az oldaltartalom előnézetének megtekintéséhez;
  • Információk, hogy Computerről vagy mobilkészülékről hívták-e fel;
  • Külső utalások: Információk, hogy személyek milyen gyakran kerültek egy facebookon kívüli weboldalról egy linken keresztül a Plasmavita-Facebook rajongói oldalra.
 • Plasmavita-Facebook-Fanpage-látogatók, akiknek a Fanpage (rajongói oldal) „tetszik“, továbbá:
  • Származás (ország, város, hely);
  • nem;
  • kor és
  • nyelv;
  • összesített szám és az új „tetszik“-számok megadása;
  • A Fanpage-követők száma;
  • Információk a Facebook használat idejéről
 • Az elért személyek, akik számára Plasmavita-Facebook bejegyzés lett az utóbbi 28 napban létrehozva, együtt
  • Felbontás fizetett és organikus elérés szerint.
 • Interaktív személyek: személyek, akik az utóbbi 28 napban a Plasmavita-Facebook-bejgyzéseket „tetszik“-kel jelölték, kommentálták, megosztották vagy egyéb interakciót végeztek Plasmavita-Facebook-Fanpage oldalon, felbontással együtt
  • pozitív interakciók: „tetszik“-jelölés, megjegyzések, osztott tartalmak és ajánlások;
  • negatív interakciók: rejtett bejegyzések, Spam-ként jelentett, „már nem tetszik“;
  • Információk arról, hogy egyes videók a Plasmavita-Facebook-Fanpage oldalon több mint három/ 30 (ill. több mint 95 % a videónak) másodpercig lettek nézve.

Utalunk rá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos ítélkezési gyakorlat alapján a Plasmavita-Facebook-fellépéssel összefüggésben egy közös „adatvédelmi felelösség “ áll fenn(cikk. 26 DSGVO) köztünk a Facebook Ireland Limited-del, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, (lásd a megfelelő és a további adatvédelmi információkat a Facebooktól ehhez: https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data és lásd a további információkat a lenti bekezdésekben). Semmi befolyásunk nincs a Facebook-használati feltételekre úgymint a Facebook adatvédelmi és cookie rendelkezéseire ill a Facebook által használt technikai eszközökre ill feldolgozási tevékenységeire.

4.2. A feldolgozás a szerződésteljesítés alapján következik be (cikk. 6 bek. 1 lit. b DSGVO), mégpedig a Plasmavita-Facebook-Fanpage látogatója és a Facebook (a mi javunkra is) között megkötött Facebook-használati szerzödés alapján ill. a a Facebook használójának (mi javunkra is) beleegyezése alapján (cikk. 6 bek. 1 lit. b DSGVO), amelynél mi a visszavonást nem tudjuk befolyásolni. Lásd ehhez 6.6 pontot lent.

4.3. Az esetleges automatizált döntéshozatalhoz beleértve profilalkotást a DSGVO cikk. 22 bek. 1 und 4 szerint lásd a Facebook által kiadott információkat itt: https://www.facebook.com/privacy/explanation úgymint a cookiekra vonatkozó szabályokat itt https://www.facebook.com/policies/cookies/.

4.4. Személyes adatainak geográfiai feldolgozásához lásd a Facebook által kiadott információkat itt https://www.facebook.com/privacy/explanation úgymint a cookiekra vonatkozó szabályokat itt https://www.facebook.com/policies/cookies/.

4.5. A személyekhez (a DSGVO Àltalános adatvédelmi rendelet értelmében fogadó), akiknek bizonyos körülmények között hozzáférésük van az érintettek adataihoz, lásd a Facebook által kiadott információkat itt https://www.facebook.com/privacy/explanation úgymint a cookiekra vonatkozó szabályokat itt https://www.facebook.com/policies/cookies/.

4.6. Èrintett jogainak gyakorlásához tartozó igényeivel kérjük forduljon közvetlenül a Plasmavita-Facebook-Fanpage-hez, úgymint a Facebookkal szembeni beleegyezésének visszavonásával is, méghozzá a https://de-de.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data-ban linkelt nyomtatvány útján vagy postai úton a Facebookhoz. (lásd 6.1 pont).

5. Információ az érintett adatvédelmi jogairól

5.1. A hozzájárulás/beleegyezés visszavonásához való jog: Amennyiben adatainak feldolgozása a hozzájárulásán alapul, joga va a hozzájárulását bármikor visszavonni, anélkül hogy ez a beleegyezésén alapuló adatfeldolgozás jogszerűségét a visszavonásig érintené. Az egyes hozzájárulási nyilatkozatainál meg vannak adva a visszavonás bejelentésének folyamatai. Az egyes hozzájárulásai visszavonását is bármikor megteheti egy nyilatkozat küldésével a fent megadott elérhetőségeken.

5.2. Felvilágosításhoz való jog: Joga van ahhoz, hogy igazolást kapjon tőlünk arról, hogy önt érintő személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e ; amennyiben ez fennáll, úgy joga van ezen személyes adatok információjához (másolat a személyes adatokról, melyek a feldolgozás tárgyát képezik) és a következö információkhoz: (a) a feldolgozás céljai; (b) a személyes adatok kategóriái, amik fel lesznek dolgozva; (c) a fogadók vagy a fogadók kategóriái, akik számára a személyes adatok közzé lettek téve vagy még közzé lesznek téve; (d) amennyiben lehetséges a tervezett időtartam, amíg a személyes adatok tárolva lesznek vagy amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának kritériumai. ; (e) az önt érintő személyes adatok helyesbítésére és törlésére való  jog fennállása  vagy arra, hogy az általunk végzett feldolgozást korlátozza vagy a visszavonásra való jog ezzel a feldolgozással szemben; (f) panasztételi jog fennállása felügyeleti szervnél; (g) ha a személyes adatok nem ön által lettek megadva, minden rendelkezésre álló információra az adatok származására nézve; (h) az automatizált döntéshozal beleértve profilalkotást (nem)fennálása. Ebben az esetben rendelkezésre állítjuk azon személyes adatainak másolatát, amik a feldolgozás tárgyát képezik.  Minden más másolatért, amit igényel, bizonyos körülmények között felszámolhatunk egy arányos díjat adminisztratív költség alapján. Amennyiben a kérvényt elektronikusan nyújtja be, az információkat egy általánosan elfogadott elektronikus formátumban állítjuk a rendelkezésére, amennyiben ön nem ad meg mást.

5.3. Helyesbítéshez és törléshez való jog: Önnek joga van ahhoz, hogy megkövetelje tőlünk az önt érintő nem helyes személyes adatainak haladéktalan helyesbítését. A feldolgozás céljának figyelembevétele mellett önnek joga van megkövetelni a hiányos személyes adatok kiegészítését- akár egy kiegészítö nyilatkozattal is. Továbbá joga van hozzá, hogy megkövetelje tőlünnk, hogy az önt érintő személyes adatokat haladéktalanul töröljük, és mi kötelezve vagyunk a személyes adatok haladéktalanul való törlésére, amennyiben egy a következő okok közül fennáll: (a) a személyes adatok már nem szükségesek arra a célra, ami miatt gyüjtötték vagy más módon felhasználták. (b) Ön visszavonja a hozzájárulását, amelyen a felhasználás alapult, és a felhasználásnak nincs más jogalapja. (c) Ön sikeresen ellentmondást nyújt be a felhasználás ellen (lásd rögtön alább) (d) a személyes adatok jogtalanul lettek feldolgozva. (e) A személyes adatok törlése egy jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely minket terhel. (f) a személyes adatok az információs társadalom szolgáltatásainak vonatkozásában lettek gyűjtve (egy gyerek hozzájárulása). A törlésre való jog különösen akkor nem áll fenn, amennyiben a feldolgozás egy jogi kötelezettség általunk való teljesítéséhez szükséges és/vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához és megvédéséhez.

5.4. Jog a felhasználás korlátozására: Joga van hozzá, hogy kérje tőlünk a felhasználás korlátozását, ha adott egy a következő feltételek közül: (a) a személyes adatok helyességét ön vitatja/vitatta, mégpedig olyan időtartamra, ami számunkra lehetővé teszi a személyes adatok helyességének felülvizsgálatát, (b) a felhasználás jogtalan és ön a személyes adatok törlését visszautasította és ehelyett a személyes adatok használatának korlátozását kérte; (c) Tovább már nincs szükségünk személyes adataira a feldolgozás céljára, viszont önnek egy megfelelöen indokolt nyilatkozattal szüksége van jogainak érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez,  (d) Ön kifogást emel a felhasználás ellen, amikor is a korlátozás addig él, amíg nem nyer megállapítást, hogy a mi jogos okaink az önét felülmúlják. Amennyiben a felhasználás korlátozva lett, akkor ezek a személyes adatok— eltekintve az elmentésüktől —csak az ön beleegyezésével vagy jogok érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelmére vagy egy más természetes vagy jogi személy jogainak védelmére vagy az Unió vagy egyes tagállama fontos közérdekének védelmében használhatók fel. Ha ön korlátozást kapott a feldolgozásra, tájékoztatni fogjuk, mielőtt a korlátozás fel lesz oldva.

5.5. Adatáthordozhatósághoz való jog: Amennyiben a feldolgozás egy beleegyezésen vagy egy szerződésen alapul és a feldolgozás automatizált eljárással történik, önnek joga van az önt érintő személyes adatokat, amiket ön számunkra hozzáférhetővé tett, egy struktúrált, szokványos és géppel olvasható formátumban megkapni.   Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során önnek joga van kérni, hogy személyes adatait mi közvetlenül egy másik felelős személy részére közvetítsük, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

5.6. Tiltakozás joga: Önnek joga van bármikor az önt érintő személes adatok felhasználása ellen tiltakozni saját helyzetével kapcsolatos olyan okokból, amely egy olyan feladat megvalósításához szükséges, ami a köz érdekében van vagy a ránk ruházott hivatali hatáskör gyakorlásának körébe tartozik vagy amelyek szükségesek a mi vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez. Ekkor nem kezeljük személyes adatait tovább,kivéve ha olyan kényszerítő erejű jogos okot tudunk bizonyítani,  amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:   Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az ön megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet. Az ausztriai adatvédelmi hivatal (DSB) itt érhető el: Barichgasse 40-42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at.

Az információ standja:  2020 Október

 

 

KAPCSOLAT

PLASMAVITA

HEALTHCARE II GMBH

A bécsi székhelyű Plasmavita Healthcare II GmbH az emberi vérplazma kinyerésére és további gyógyszeripari feldolgozására szakosodott modern vállalat.

A Plasmavita jelentős szerepet játszik a plazmaadásban és ezáltal a betegellátásban.

GYAKORI

KÉRDÉSEK

Kérdése van a Plasmavitával vagy általában a plazmaadással kapcsolatban? A válaszokat itt megtalálja.

További információkért kérjük, hogy kérdéseit közvetlenül a Plazaközpontban tegye fel.

© 2024 PLASMAVITA HEALTHCARE II GMBH

WordPress Cookie Értesítés a Real Cookie Bannertől